application

เซฟตาซิดิม

เซฟตาซิดิม (Ceftazidime) เป็นยาต้านจุลชีพกลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporin) สำหรับรักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียหลายชนิด เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังและส่วนที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อน การติดเชื้อที่หูชั้นกลาง เยื่อบุหัวใจอักเสบหรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบ การติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ป้องกันการติดเชื้อระหว่างการผ่าตัด ตัวยาจะออกฤทธิ์ฆ่าแบคทีเรีย (Bactericidal Action) โดยจับกับ Penicillin-Binding Protein ซึ่งเป็นโปรตีนที่จำเป็นในการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย jumbo jili การใช้ยาเซฟตาซิดิมยาเซฟตาซิดิม โดยทั่วไปมีอยู่หลายรูปแบบ และไม่ควรใช้ยาหากภาชนะที่บรรจุยาบุบสลายหรือแตกหัก และยาเปลี่ยนสีไปจากเดิม โดยยาชนิดนี้ควรเก็บรักษาไว้ในอุณหภูมิ 20-25 องศาเซลเซียส ห่างจากแสงแดดในประเทศไทย ยานี้จะสั่งจ่ายโดยแพทย์หรือสถานพยาบาลเท่านั้น โดยฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือทางหลอดเลือดดำ ทุก ๆ 8-12 ชั่วโมง ตามสภาวะทางการแพทย์ การตอบสนองต่อการรักษา และประวัติทางการแพทย์อื่น ๆ ของผู้ป่วย ดังนั้น หากผู้ป่วยเคยมีประวัติการแพ้ โรคประจำตัว หรือกำลังใช้ยา สมุนไพร และวิตามินเสริมตัวใดอยู่ในช่วงนั้น ควรแจ้งแพทย์ให้ทราบ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอาการแพ้ยาทั้งนี้ ควรใช้ยาให้ครบตามปริมาณที่เหมาะสมกับอาการ ไม่ควรหยุดใช้ยากะทันหันหรือให้ยาไม่ครบตามปริมาณที่กำหนดแม้ว่าจะมีอาการดีขึ้น เพราะอาจทำให้แบคทีเรียดื้อยาและทำให้การรักษาในอนาคตทำได้ยากขึ้น สล็อต คำเตือนของการใช้ยาเซฟตาซิดิมหญิงมีครรภ์ กำลังวางแผนจะมีบุตร หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร …

Continue Reading
application

เซโฟแทกซีม

เซโฟแทกซีม (Cefotaxime) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน (Cephalosporins) ออกฤทธิ์โดยฆ่าหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษาการติดเชื้อจากแบคทีเรียในร่างกาย เช่น การติดเชื้อที่กระดูกและข้อต่อ การติดเชื้อที่ระบบประสาทส่วนกลาง การติดเชื้อที่ระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น และยังอาจใช้ในการป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดอีกด้วย jumbo jili การใช้ยาเซโฟแทกซีมยาเซโฟแทกซีม เป็นยาตามใบสั่งแพทย์ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขของผู้ป่วยแต่ละราย ไม่ควรใช้ยาร่วมกับผู้อื่น และปกติจะทำในสถานพยาบาล โดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น เพื่อสังเกตอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดควรใช้ยาให้ครบตามกำหนดถึงแม้ว่าจะมีอาการที่ดีขึ้นแล้วก็ตามเพื่อให้การติดเชื้อหายขาด หากใช้ยาไม่ครบตามกำหนดอาจทำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยาและยากต่อการรักษาในการติดเชื้อครั้งต่อ ๆ ไปควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิประมาณ 15-30 องศาเซลเซียส ไม่ควรใช้เข็มฉีดยาซ้ำ เก็บยาและอุปกรณ์ที่ใช้ในการฉีดให้ไกลจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยง สล็อต คำเตือนในการใช้ยาเซโฟแทกซีมการใช้ยาเซโฟแทกซีม อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงหรือปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ได้ ดังนั้น ควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยา ก่อนการใช้ยาทุกครั้ง โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในกลุ่มต่อไปนี้ผู้ที่แพ้ส่วนผสมที่อยู่ในยาเซโฟแทกซีม หรือยาในกลุ่มเซฟาโลสปอรินอื่น ๆ เช่น เซฟาเลกซิน (Cephalexin)ผู้ที่กำลังตั้งครรภ์ ผู้ที่วางแผนจะตั้งครรภ์ หรือผู้ที่อยู่ในช่วงให้นมบุตร เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของยาที่อาจเกิดขึ้นต่อทารกผู้ที่เคยมีอาการแพ้ยาอย่างรุนแรง เช่น หายใจลำบาก วิงเวียนศีรษะ หรือผื่นคัน จากการใช้ยาปฏิชีวนะในกลุ่มเพนิซิลลิน (Penicillin) เช่น อะมอกซิซิลลิน (Amoxicillin) หรือยาปฏิชีวนะเบต้า-แลกแทม …

Continue Reading
application

เซฟิซิม

เซฟิซิม (Cefixime) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคหลอดลมอักเสบ โรคหนองใน การติดเชื้อในหู คอ ต่อมทอนซิล และทางเดินปัสสาวะ โดยยานี้ไม่สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้ แต่อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาเซฟิซิม มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ jumbo jili การใช้ยาเซฟิซิมใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ควรใช้ยาแต่ละครั้งในเวลาเดียวกันทุกวันสามารถรับประทานยาเซฟิซิม พร้อมอาหารหรือไม่ก็ได้ยาเซฟิซิม ชนิดยาน้ำแขวนตะกอน ให้เขย่าขวดก่อนใช้เสมอปริมาณการใช้ยาขึ้นอยู่กับสภาวะของผู้ป่วยและการตอบสนองต่อการรักษา ส่วนปริมาณการใช้ยาในเด็ก ขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของเด็กและดุลยพินิจของแพทย์ด้วยห้ามใช้ยานี้ร่วมกับผู้อื่น และห้ามใช้ยาของผู้อื่นควรใช้ยานี้ให้ครบตามจำนวนและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตามหากอาการป่วยแย่ลงหรืออาการไม่ดีขึ้นหลังใช้ยา ควรรีบไปพบแพทย์หากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบหากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ให้พ้นจากแสงแดด ความชื้น และความร้อน หากยาหมดอายุ ให้ทิ้งยาทันที สล็อต คำเตือนในการใช้ยาเซฟิซิมผู้ที่มีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยานี้ และยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอรินชนิดอื่น ๆ เช่น ยาเซฟาคลอร์ ยาเซฟาดรอกซิล ยาเซฟอกซิติน …

Continue Reading
application

เซฟดิโตเรน

เซฟดิโตเรน (Cefditoren) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่ม Cephalosporin ใช้รักษาการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียบางชนิด เช่น หลอดลมอักเสบติดเชื้อ ต่อมทอนซิลอักเสบ ปอดบวม และการติดเชื้อทางผิวหนังอื่น ๆ เป็นต้น โดยการใช้ยาชนิดนี้อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงได้ จึงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เสมอ jumbo jili การใช้เซฟดิโตเรนแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติทางการแพทย์และปัญหาสุขภาพของตนก่อนใช้ยานี้รับประทานยาพร้อมกับมื้ออาหาร และดื่มน้ำตามมาก ๆใช้ยาให้ครบตามปริมาณที่กำหนดแม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม และไม่ใช้ยาเกินปริมาณและระยะเวลาที่แพทย์สั่ง เพราะอาจเสี่ยงเกิดภาวะเชื้อดื้อยาได้ไม่ควรใช้ยานี้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ส่วนผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ควรใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด เนื่องจากอาจเสี่ยงต่อการเกิดผลข้างเคียงได้สูงไม่ควรใช้ยาร่วมกับผู้อื่น และไม่แบ่งยาให้ผู้อื่นใช้ควรเก็บยาในอุณหภูมิห้อง และให้พ้นจากแสงแดด สล็อต คำเตือนในการใช้เซฟดิโตเรนระมัดระวังเป็นพิเศษหากใช้ยานี้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ยา Penicillin เนื่องจากอาจแพ้ยานี้ได้เช่นกันผู้ที่ขาดสารอาหาร มีอาการชัก มีความผิดปกติของตับหรือไต ควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานยานี้แจ้งให้แพทย์ทราบหากตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตร เนื่องจากยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า Cefditoren จะเป็นอันตรายต่อทารกหรือไม่ผู้ที่แพ้โปรตีนจากนมและมีภาวะขาดคาร์นิทีน ไม่ควรใช้ยาเซฟดิโตเรนเมื่อรับประทานยาเซฟดิโตเรน ไม่ควรรับประทานยาในกลุ่มยาลดกรดภายใน 2 ชั่วโมงก่อนและหลังรับประทานนี้ เช่น ยาไซเมทิดีน ฟาโมทีดีน หรือรานิทิดีน เป็นต้น เนื่องจากอาจทำให้ร่างกายดูดซึมยาเซฟดิโตเรน ได้น้อยลงควรปรึกษาแพทย์ก่อนจะรับประทานยาตัวอื่นเพิ่มเติม หากอาการไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ควรรีบไปพบแพทย์ สล็อตออนไลน์ ผลข้างเคียงจากการใช้เซฟดิโตเรนโดยทั่วไป การใช้ยาเซฟดิโตเรน …

Continue Reading
application

เซฟดิเนียร์

เซฟดิเนียร์ (Cefdinir) เป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มเซฟาโลสปอริน มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ใช้รักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคหลอดลมอักเสบ ปอดบวม ไซนัสอักเสบ การติดเชื้อที่ผิวหนังและเนื้อเยื่อ หรืออาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ jumbo jili การใช้ยาเซฟดิเนียร์ใช้ยาตามฉลากและตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา ควรใช้ยาแต่ละครั้งในเวลาเดียวกันทุกวันและระวังไม่ให้ลืมรับประทานยารับประทานยาเซฟดิเนียร์ พร้อมอาหารหรือขณะท้องว่างหลีกเลี่ยงการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนม รวมถึงยาลดกรด ยาต้านไวรัสไดดาโนซีน ยารักษาโรคกระเพาะซูคราลเฟต วิตามินรวม หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของแคลเซียม แมกนีเซียม อะลูมิเนียม สังกะสี หรือเหล็ก ในช่วง 2 ชั่วโมง ก่อนหรือหลังใช้ยานี้ห้ามใช้ยานี้ร่วมกับผู้อื่น และห้ามใช้ยาของผู้อื่นควรใช้ยานี้ให้ครบตามจำนวนและระยะเวลาที่แพทย์กำหนด แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตามหากอาการป่วยแย่ลงหรืออาการไม่ดีขึ้นหลังใช้ยา ควรรีบไปพบแพทย์หากลืมใช้ยาตามเวลาที่กำหนด ให้ใช้ยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาใช้ยาในรอบถัดไป ให้ข้ามไปใช้ยารอบต่อไป และไม่เพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าหากสงสัยว่าตนเองใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรรีบแจ้งให้แพทย์ทราบควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิ 20 – 25 องศาเซลเซียส และเก็บให้พ้นจากมือเด็กและสัตว์เลี้ยงปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรถึงวิธีการเก็บยาที่ถูกต้องและวิธีการกำจัดยาที่ไม่ได้ใช้แล้วอย่างเหมาะสม สล็อต คำเตือนในการใช้ยาเซฟดิเนียร์แจ้งให้แพทย์ทราบก่อนใช้ยานี้ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ ยาเพนิซิลิน รวมถึงยาชนิดอื่น …

Continue Reading
application

เซฟาโซลิน

เซฟาโซลิน (Cefazolin) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอริน มีฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียในร่างกาย ใช้รักษาหรือป้องกันโรคหรือการติดเชื้อจากแบคทีเรีย เช่น การติดเชื้อที่ผิวหนัง ข้อต่อ กระดูก เลือด ลิ้นหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ ทางเดินน้ำดี และทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาจใช้ป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด โดยยานี้ไม่สามารถรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสได้ แต่อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ตามดุลยพินิจของแพทย์ยาเซฟาโซลิน มีข้อห้ามใช้และอาจเกิดผลข้างเคียงได้ ดังนั้น การใช้ยาควรอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์และเภสัชกรเสมอ jumbo jili การใช้ยาเซฟาโซลินใช้ยาตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ใช้ยานี้ในปริมาณมากกว่า น้อยกว่า หรือติดต่อกันนานกว่าที่แพทย์แนะนำ หากมีข้อสงสัยควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาเสมอรับการฉีดยเซฟาโซลิน ที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล และควรสอบถามแพทย์หรือเภสัชกรหากมีข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับยานี้ควรใช้ยานี้ให้ครบตามจำนวนและระยะเวลาที่แพทย์กำหนดไว้ แม้จะมีอาการดีขึ้นแล้วก็ตาม เพราะหากหยุดใช้ยาเร็วเกินไปหรือขาดช่วงไป อาจรักษาโรคไม่หายและอาจทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้หากอาการป่วยแย่ลงหรืออาการไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์หากสงสัยว่าตนใช้ยาเกินกว่าปริมาณที่กำหนด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทันที สล็อต คำเตือนในการใช้ยาเซฟาโซลินหลีกเลี่ยงการใช้ยานี้และแจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบก่อนเสมอ หากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ ยาคาร์บาพีเนม หรือยาปฏิชีวนะกลุ่มเซฟาโลสปอรินชนิดอื่น ๆ เช่น ยาเซฟอกซิติน ยาเซฟดิเนียร์ ยาเพนิซิลินแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการแพ้ยาหรือการแพ้สารใด ๆแจ้งให้แพทย์ทราบ หากกำลังใช้ยาชนิดอื่น ๆ วิตามิน อาหารเสริม หรือยาสมุนไพรใด ๆผู้ที่กำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด …

Continue Reading
application

คาร์วีไดลอล

คาร์วีไดลอล (Carvedilol) คือ ยากลุ่มปิดกั้นเบต้า (Beta-Blockers) ช่วยให้หัวใจเต้นช้าลงและลดความดันโลหิต ใช้รักษาอาการความดันโลหิตสูง ภาวะหัวใจล้มเหลว หรือภายหลังการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดทั้งยังอาจใช้รักษาอาการอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้นเช่นกัน jumbo jili การใช้ยาคาร์วีไดลอลผู้ป่วยควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด แพทย์อาจเปลี่ยนแปลงปริมาณยาซึ่งขึ้นกับอาการของผู้ป่วย ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละคน ผู้ป่วยจึงห้ามลดหรือเพิ่มปริมาณยาหรือปรับเปลี่ยนระยะเวลาด้วยตนเองหากไม่มีการแนะนำจากแพทย์กรณีลืมรับประทานยา ผู้ป่วยสามารถรับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้เวลารับประทานยาในรอบถัดไป ให้ผู้ป่วยข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป โดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่าและควรรับประทานยาในเวลาเดิมทุกวันก่อนเข้ารับการผ่าตัด ผู้ป่วยควรแจ้งให้แพทย์ทราบว่ากำลังใช้ยานี้ โดยเฉพาะในการผ่าตัดต้อกระจก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรูม่านตาระหว่างการผ่าตัด แพทย์จึงอาจขอให้ผู้ป่วยงดใช้ยาชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยห้ามงดหรือหยุดยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์ เนื่องจากอาจทำให้อาการแย่ลงได้ยานี้อาจใช้ได้ในสตรีมีครรภ์ โดยแพทย์มักจะประเมินถึงคุณสมบัติที่ช่วยในการรักษาและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์หรือก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับปอดและหัวใจในทารกแรกเกิด จึงควรงดใช้ยาเป็นเวลา 2-3 วันก่อนกำหนดคลอด มิเช่นนั้นทารกอาจต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิดเป็นเวลา 2-3 วัน ผู้ป่วยที่ให้นมบุตรควรปรึกษาแพทย์เช่นกันว่าควรหยุดรับประทานยาหรือให้นมบุตรหรือไม่ เนื่องจากยาอาจซึมเข้าสู่น้ำนมและส่งผลกระทบต่อทารกได้ควรเก็บยาไว้ในอุณหภูมิห้องให้ห่างจากความชื้นและความร้อน และไม่ควรหยุดใช้ยากะทันหัน เนื่องจากอาจส่งผลให้อาการรุนแรงขึ้น ทั้งนี้ การรับประทานยาเกินขนาดอาจก่อให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ หายใจติดขัด มึนงง อ่อนแอ หน้ามืด หรือเกิดอาการชักได้ สล็อต คำเตือนในการใช้ยาคาร์วีไดลอลควรแจ้งให้แพทย์ทราบเกี่ยวกับประวัติการแพ้ยา อาหาร หรือสารต่าง ๆ รวมทั้งยา …

Continue Reading
application

คาร์โบพลาติน

คาร์โบพลาติน (Carboplatin) เป็นยาเคมีบำบัดสำหรับฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำ ซึ่งนำมาใช้รักษาโรคมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะโรคมะเร็งรังไข่และมะเร็งปอดชนิด Small Cell Lung Carcinoma โดยยานี้จะช่วยหยุดและชะลอการเติบโตของเซลล์มะเร็ง แต่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาได้ ผู้ป่วยจึงควรใช้ตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม ยานี้อาจใช้รักษาโรคอื่น ๆ ตามดุลยพินิจของแพทย์ jumbo jili การใช้ยาคาร์โบพลาตินเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา ควรศึกษาและทำตามคำแนะนำในการใช้ยาคาร์โบพลาติน ดังนี้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดในขณะที่ใช้ยาชนิดนี้ยาชนิดนี้มีผลทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อได้ง่าย จึงควรป้องกันการติดเชื้อด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ล้างมือและรักษาความสะอาดร่างกายอย่างสม่ำเสมอ ไม่เข้าใกล้ผู้ที่เป็นโรคติดต่อหรือป่วย เป็นต้นระหว่างการใช้ยาคาร์โบพลาติน ควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำ โดยเฉพาะการตรวจเลือดนอกจากนี้ ยาบางชนิดอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของยานี้ หรืออาจเพิ่มความเสี่ยงของผลข้างเคียง จึงควรปรึกษาแพทย์หากต้องการใช้ยาอื่น ๆ ระหว่างการรักษา โดยเฉพาะยาในกลุ่มต่อไปนี้ยากดไขกระดูก เพราะอาจส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งอาจเป็นอันตรายยาขับปัสสาวะและยาปฏิชีวนะ เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงภาวะไตเป็นพิษและภาวะการได้ยินบกพร่องยากันชักบางตัวอย่างเฟนิโทอิน เพราะอาจกระตุ้นให้อาการชักกำเริบในคนที่ใช้ยานี้ได้วัคซีนป้องกันโรค เพราะวัคซีนบางชนิดอาจเพิ่มความเสี่ยงของโรคติดเชื้อได้ หรือส่งผลให้วัคซีนไม่ทำงานได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะวัคซีนโปลิโอแบบหยอดและวัคซีนโรคไข้เหลืองอย่างไรก็ตาม ยังมียาอื่น ๆ ที่อาจส่งผลทางลบต่อการรักษาด้วยยาชนิดนี้ จึงควรปรึกษาและแจ้งแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้ยาชนิดใหม่ สล็อต คำเตือนในการใช้ยาคาร์โบพลาตินยาคาร์โบพลาตินมีคำเตือนและข้อควรระมัดระวังก่อนการใช้ ดังนี้แจ้งให้แพทย์ทราบหากมีประวัติแพ้ยาหรือส่วนประกอบของยาชนิดนี้ รวมถึงยาและสารอื่น ๆ เพราะยานี้อาจมีส่วนประกอบที่ทำให้เกิดอาการแพ้และผลข้างเคียงอื่น ๆ ได้แจ้งให้แพทย์หรือทันตแพทย์ทราบเกี่ยวกับยา อาหารเสริม …

Continue Reading
application

คาร์โบซิสเทอีน

คาร์โบซิสเทอีน (Carbocysteine) คือ ยาแก้ไอแบบมีเสมหะสำหรับรักษาโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไซนัสอักเสบ คออักเสบ หลอดลมอักเสบ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคซีโอพีดี เป็นต้น โดยออกฤทธิ์ลดความเหนียวข้นของเสมหะให้ขับออกมาได้ง่ายและลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแบคทีเรียที่ปอดยาคาร์โบซิสเทอีนจะช่วยควบคุมกระบวนการสร้างเสมหะโดยตรง จึงช่วยปรับระดับความเหนียวข้นและความหยืดหยุ่นของเสมหะให้กลับมาเป็นปกติ โดยยาคาร์โบซิสเทอีนบางยี่ห้อถูกพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของเกลือไลซีน (Carbocysteine Lysine Salt Monohydrate) ซึ่งอาจช่วยให้ร่างกายดูดซึมยาไปใช้ได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังออกฤทธิ์ติดต่อกันนานหลายวันหลังหยุดใช้ยาไปแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องรับประทานยาหลายครั้งในหนึ่งวัน อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปยารูปแบบดังกล่าวไม่ควรใช้ในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 1-2 ปี (ขึ้นกับยี่ห้อของยา) หากไม่ได้รับอนุญาตจากแพทย์ jumbo jili การใช้ยาคาร์โบซิสเทอีนผู้ป่วยควรใช้ยาตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นเด็ก และอ่านฉลากอย่างละเอียดก่อนรับประทาน เพราะยาแต่ละชนิดมีการใช้ที่แตกต่างกัน เช่น ยาชนิดน้ำควรใช้ช้อนตวงที่ทางโรงพยาบาลให้มา ยาชนิดเม็ดควรกลืนไปทั้งเม็ดแล้วดื่มน้ำตามมาก ๆ ยาชนิดนี้ควรรับประทานก่อนหรือพร้อมอาหารในเวลาเดียวกันของแต่ละวัน เพื่อประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์ของยาสูงสุดการใช้ยาในผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจควรปฏิบัติควบคู่ไปพร้อมกับการพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ทราบได้ว่าตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษามากน้อยเพียงใด และออกกำลังกายเป็นประจำจะช่วยฝึกให้ผู้ป่วยหายใจได้ง่ายขึ้นในกรณีที่ลืมรับประทานยาตามเวลาที่กำหนด สามารถรับประทานยาได้ทันที แต่หากใกล้ถึงเวลาให้ข้ามไปรับประทานยาในรอบถัดไป ไม่ควรเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า และเมื่อมีอาการผิดปกติหรือรุนแรงขึ้น ควรไปพบแพทย์การเก็บยาควรเก็บไว้ในอุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ห่างจากความร้อน ความชื้น แสงแดด และเก็บไว้ให้พ้นจากมือเด็ก รวมทั้งไม่ควรรับประทานยาที่หมดอายุ …

Continue Reading
application

คาร์บามาซีปีน

คาร์บามาซีปีน (Carbamazepine) เป็นยาในกลุ่มยากันชัก ออกฤทธิ์โดยลดการนำไฟฟ้าที่ผิดปกติของระบบประสาทและสมองอันเป็นสาเหตุให้เกิดอาการชักและอาการปวด ใช้ในการรักษาโรคลมชัก โรคปวดเส้นประสาทใบหน้า รวมถึงโรคเส้นประสาทที่มีสาเหตุจากเบาหวาน และอาจนำมาใช้สำหรับรักษาโรคอารมณ์สองขั้วหรือไบโพลาร์ jumbo jili การใช้ยาคาร์บามาซีปีนอาจต้องรับประทานยาต่อเนื่องถึง 4 สัปดาห์ กว่าอาการจะดีขึ้น ดังนั้น ควรอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ยาในปริมาณที่มากหรือน้อยเกินไป ไม่ควรใช้ยานี้เกินกว่าระยะเวลาที่แพทย์สั่ง และไม่ควรหยุดใช้ยาเองถึงแม้อาการดีขึ้นแล้วก็ตามสามารถแกะแคปซูลชนิดควบคุมการปลดปล่อยยาและนำผงยาภายในมาผสมกับเครื่องดื่มที่มีรสหวานหรือน้ำเชื่อมได้ เพื่อทำให้สะดวกและง่ายต่อการกลืน แต่ควรรับประทานทันทีหลังผสมเสร็จ โดยห้ามเคี้ยว และควรทิ้งแคปซูลเปล่าทันทียาชนิดเม็ดควรรับประทานทั้งเม็ด ไม่ควรกัด เคี้ยว หรือทำให้แตก หรือหากเป็นยาชนิดน้ำควรเขย่าขวดก่อนทุกครั้ง และใช้เครื่องมือตรวงปริมาตรของยาที่ได้มาตรฐานควรเก็บยาไว้ที่อุณหภูมิห้อง ไม่ควรเก็บในที่ที่มีความร้อน และความชื้น ไม่ควรสัมผัสแสงโดยตรง รวมถึงปิดฝาให้สนิททุกครั้งหลังใช้ยา ควรเก็บให้ไกลจากมือเด็ก และไม่ควรรับประทานยาที่หมดอายุ สล็อต คำเตือนในการใช้ยาคาร์บามาซีปีนควรปรึกษาและแจ้งแพทย์หรือเภสัชกรให้ทราบถึงเงื่อนไขของผู้ป่วยเกี่ยวกับประวัติการใช้ยา ประวัติทางการแพทย์ และประวัติการแพ้ยาก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยา โดยเฉพาะบุคคลในกลุ่มต่อไปนี้ผู้ที่แพ้ยาคาร์บามาซีปีน หรือยารักษาอาการซึมเศร้า เช่น อะมิทริปไทลีน (Amitriptyline) ด็อกเซปีน (Doxepin) อิมิพรามีน (Imipramine) นอร์ทริปไทลีน (Nortriptyline) เป็นต้นผู้ที่รับประทานยายับยั้งเอ็นไซม์เอ็มเอโอ (MAO Inhibitors) ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา …

Continue Reading